Djursland og Østjylland

Mærkesager

Mærkesager - det vil jeg kæmpe for


Som folketingskandidat skal du vide hvad du brænder for og hvor du kan gøre en forskel med din viden og nysgerrighed/stædighed. Jeg mener at jeg med min viden og erfaring kan bidrage til flere emner indenfor klima og miljø, sundhed, infrastruktur og det generelle arbejdsmarked.


Nedenfor følger mine mærkesager som de ser ud i dag - og imorgen efter et valg

Klima og miljø

råd til mere natur og et bæredygtigt klima


Sådan gør vi


Efterlever Klimaloven fra 2020 og reducerer udledningen af drivhusgasserne i Danmark med 70% senest i 2030


Arbejder sammen med EU om et fælles projekt om europæisk reduktioner af CO2 udledninger. Idag har vi allerede besluttet en 20% reduktion fra landbrug, transport og bygninger.


Danmark skal være klimaneutralt i 2050.

Men hvordan opnår vi alle disse mål? Og kan vi samtidigt få mere natur?

Her skal der virkeligt tænkes grundigt og findes nye brugbare løsninger.

Sundhed og behandlinger

tid til bedre forebyggelse af kroniske sygdomme og hurtigere `recovery` tid end i dag


Sådan gør vi


Nedsætter en ekspertudvalg, som skal komme med et forslag til en reform af det forebyggende arbejde indenfor de store livsstilssygdomme, sukkersyge, for højt blodtryk, KOL, overvægt og andre livsforkortende sygdomme.


Veje og reform af planer (trafik, boliger)

investeringer i nye veje til fremme for øget mobilitet og bosætning i yderområder


Sådan gør vi


Lægger en plan for den fremtidige infrastruktur på regions- og på landsdele, og laver en priotereret liste over projekter frem til 2048.

Dvs. lægger en en 5x5 års plan med revison hvert 5. år.


Skat med social- og beskæftigelsesområdet

job og uddannelse til ledige og folk som er blevet ramt hårdt af livet


Sådan gør vi


En reform af beskæftigelsesområdet inkl. jobcentrenes funktion samt en kritisk gennemgang af mål og muligheder for den store gruppe af mennesker i den arbejdsduelige alder 15-64 år, som idag `pendler` mellem beskæftigelsestilbud, arbejdsprøvninger og sygedagpenge.


Mærkesager